Over de stichting

De Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs is een stichting met als doel het ondersteunen van die instellingen, met name scholen voor primaire en voortgezet onderwijs, die vernieuwend zijn op het gebied van onderwijs.