Over de stichting

De stichting Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs heeft als primaire doelstelling ‘het ondersteunen van vernieuwend onderwijs’. Zo wordt onder andere de vrijwillige ouderbijdrage via de stichting geregeld. We bieden hier informatie over aan de ouders, verzorgen het innen en zorgen dat het geld bij het onderwijs terechtkomt. Daarnaast onderhoudt de stichting contact met vernieuwende scholen en organiseert zij thema-avonden.

Met de bijdrage wordt het creatieve aanbod in het middagprogramma versterkt. Daarnaast is er ruimte voor extra begeleiding van de kinderen in het ochtendprogramma. Hiermee geven we het unieke onderwijsconcept mede vorm. Hierdoor is de vrijwillige ouderbijdrage anders georganiseerd dan op andere scholen. De ouders bepalen zelf wat ze bij kunnen en willen dragen. De totale ouderbijdrage is inclusief tussenschoolse opvang, schoolkamp, schoolreisje enzovoorts. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs bestaat uit: Victorine Kleijkers-Ensberg (Voorzitter), Bart Wagenaar (Secretaris), Michael Sleeuwenhoek (Penningmeester) en Femke Huizinga.