Categorie archief: Uncategorized

Thema-avond: Wat is vernieuwend onderwijs?

23 mei: Thema-avond Vernieuwend Onderwijs om 20:00 uur bij Blink.

BLIJVEND VERNIEUWEN 

De Stichting Vrienden Van Vernieuwend Onderwijs is sinds haar oprichting nauw verbonden met Blink geweest. Blink gaf invulling aan een andere manier van kijken naar basisonderwijs en de stichting herkende zich duidelijk in de momenten en manieren waarop deze vernieuwing werd toegepast. 

De stichting is een losstaande en zelfstandige stichting, die zich parallel aan de ontwikkeling van Blink heeft ontwikkeld. Drie pijlers ondersteunen onze aanpak. We zijn:

– een vliegwiel voor vernieuwende onderwijsinitiatieven;

– een brug tussen schoolbesturen en betrokken ouders (o.a. door giften te verzamelen en daarmee vernieuwende onderwijsinitiatieven mede te financieren);

– en een platform om het gesprek over vernieuwend onderwijs gaande te houden. 

Wat vernieuwend onderwijs precies inhoudt, bleef in de afstemming tussen Stichting en Blink vaak impliciet. Er was het vertrouwen dat iedereen daar gelijke ideeën over had. Er was daarbij actieve afstemming tussen school en stichting over wat passende vernieuwende initiatieven waren, waarbij de wensen en visie van de school werden gedeeld en er was een gezond gesprek over plaatvond. 

Tijden veranderen. En het onderwijs heeft op dit moment andere uitdagingen dan tien jaar geleden. Ook ideeën over vernieuwend onderwijs veranderen. Bepaalde aspecten die tien jaar geleden nog absoluut vernieuwend waren (bijvoorbeeld workshops), zijn nu genormaliseerd. Dit leidt er onder anderen toe dat wij binnen de Stichting opnieuw willen kijken naar wat wij zien als vernieuwend onderwijs en willen kijken in hoeverre dit aansluit bij Blink. Dit willen we niet alleen doen, maar met andere betrokken ouders. 

Kom daarom meepraten en meedenken op donderdag 23 mei om 20:00u bij Blink. Ieders input wordt enorm gewaardeerd!

Thema-avond: Spelend leren

Dinsdag 10 oktober 2023

19.30 uur inloop
19.45 uur start
Locatie: Blink, Jan van Riebeeckstraat 9, Culemborg

Kinderen hebben in Nederland relatief weinig speelkansen en speelruimte op en rond hun school. Zonde, want spelen draagt bij aan het vergroten van de sociale vaardigheden,
creativiteit en denkvaardigheden (analyseren, evalueren, creëren) van kinderen. En laten we plezier en de intrinsieke motivatie niet vergeten: door spelend te leren op een manier die bij de leerling past, zal het leren leuker zijn en makkelijker gaan!

Op dinsdag 10 oktober gaat Dave Ensberg-Kleijkers met ouders en andere geïnteresseerden in gesprek over ‘Spelend Leren’. Ook gaat hij in op het belang van ‘buiten leren’ en ‘gezonde schoolpleinen’. Hij maakt daarbij gebruik van zijn ervaring als directeur-bestuurder van stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton en onderwijsbestuurder in het speciaal onderwijs.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail aan info.svvvo@gmail.com